​КП "Центр історії Вінниці"Підприємство створене з метою формування іміджу міста та презентації його історичної та культурної спадщини на регіональному, державному та міжнародному рівнях.

Фон_1.jpgОсновною метою діяльності Підприємства є:
 • Дослідження історії та культури міста Вінниця та Поділля;
 • Популяризація історичної та культурної спадщини Вінниці та Поділля;
 • Організація культурно-просвітницького життя міста через виховну, просвітницьку та методичну роботу;
 • Сприяння підвищенню туристичної привабливості міста Вінниця;
 • Формування відповідальної та згуртованої міської громади, свідомої своїх цілей і прагнень;
 • Формування громадянина України – гармонійно розвиненої особистості, яка на основі знань про минуле Вінниці матиме сформовану міську ідентичність.

Діяльність Підприємства  планується і здійснюється за головними напрямками: 
 • Науково-дослідна діяльність з проведення усіх видів науково-дослідних робіт, пов’язаних як з історією та культурою міста Вінниці та Поділля, так і з музейними та іншими колекціями Підприємства та інших закладів і підприємств Вінниці, України, зарубіжних країн;
 • Вивчення історії Вінниці як осередку багатокультурної історичної спадщини через місцеву та міжнародну співпрацю;
 • Комплектування музейного зібрання пам’яток матеріальної, духовної та  історичної  культури міста і області;
 • Фондова діяльність шляхом організації пошуково-збирацьких експедицій та відряджень, закупки колекцій і окремих експонатів у державних, громадських організаціях, приватних осіб, обмін і повернення музейних предметів, що  знаходяться в інших закладах за межами України згідно з чинним законодавством України; 
 • Культурно-освітня та експозиційно-виставкова діяльність шляхом проведення науково-просвітницької  роботи на основі експозиції та фондових колекцій Підприємства;
 • Організація та проведення дослідницьких та культурних обмінів, наукових досліджень між Підприємством та відповідними закладами і підприємствами міста, області, України та зарубіжних країн;
 • Підготовка до друку матеріалів за результатами наукових досліджень (наукових статей, наукових описів монографій, колекцій, тематичних збірників, путівників, буклетів, каталогів, альбомів колекцій, інших видів презентаційних матеріалів про місто, звітів про роботу Підприємства тощо);
 • Здійснення інших видів діяльності у сфері культури згідно із Законом України «Про культуру» (зі змінами) та іншими нормативно-правовими документами.​