Громада за рівність

kartynkamal.jpg23 червня 2017 року  Вінницька міська рада прийняла рішення № 780 про приєднання м. Вінниці до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад. За нього проголосувало 45 місцевих депутатів.

Вінниця стала першим містом в Україні, де створено платформу для боротьби з  існуванням і відтворенням нерівності та для розширення можливостей рівноправного суспільства на території м. Вінниці.

Відповідно до Європейської Хартії рівності чоловіків та жінок, до якої приєдналася Вінниця, забороняється дискримінація за будь-якими ознаками статі, раси, етнічного або соціального походження, генетичних особливостей, мови, релігії або переконань, політичних або інших поглядів, належності до національних меншин, майнового стану, місця народження, інвалідності, віку або сексуальної орієнтації.

Хартія  закликає європейські місцеві та регіональні органи самоврядування взяти на себе зобов'язання використовувати існуючі повноваження і партнерства для досягнення більшої рівності своїх громадян. Приєднавшись до Хартії, Вінницька міська рада добровільно взяла на себе зобов'язання забезпечити виконання  її положень  в межах своїх повноважень.