(без назви)
Керування дозволамиКерування дозволами
https://www.vmr.gov.ua/PictureLibrary1/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1.%D0%93.jpg
Чорнолуцький Сергій Григорович
В.о. керуючого справами виконкому, Виконавчий комітет Вінницької міської ради

Відповідає за організацію роботи апарату міської ради та її виконавчого комітету, здійснює контроль за станом організаційної роботи та діловодства у виконавчих органах ради. Організовує взаємодію виконавчого комітету міської ради, її виконавчих органів з релігійними організаціями.

Особистий прийом громадян:
1-й, 2-й та 4-й четвер з 16-00 до 17-00
Кімната особистого прийому №1

Особисті прийоми громадян проводяться за попереднім записом по телефону (0432) 59-51-06 щоп'ятниці на наступний тиждень 
з 8-30 до 17-00,  з 13-00 до 13-30 - обідня перерва


Звернення:
16 березня 2023

Скарга

​На лист ДСП ВМР ща підписом Н. Паламарчук від 14.03.2023 що має п'ять вихідних індексів зазначаю, що таку кількість індексів вихідного документа не передбачено зазначати в одному листі, це суперечить п. 2.1.7 Інструкції з діловодства в  апараті міської ради та її виконавчому комітеті, секретаріаті міської ради,   виконавчих органах міської ради.

Таким чином не можливо встановити який саме реєстраційний індекс вихідного документа має лист, що адресований мені 14.03.2023. Працівники відділу звернень пропустили такий лист, що свідчить про не належне виконання своїх обов'язків, в супереч вимог п. 3.9.6 вказаної Інструкції.

Враховуючи викладене прошу:

1) Винних службових осіб притягти до юридичної відповідальності, зажадавши письмові пояснення.

2) Надати належний документ/запрошення.

3) Перевірку, розгляд скарги провести за моєї участі для чого вручити письмове запрошення не менше ніж за три робочі дня, узгодивши зі мною дату й час.

Відповідь:
28 березня 2023

​Ваше звернення від 16.03.2023 за реєстраційним індексом К/01/27651 щодо неналежного, на Вашу думку, оформлення департаментом соціальної політики міської ради на Ваше ім'я запрошення на розгляд Ваших п'яти скарг та неналежної, на Вашу думку, перевірки працівниками відділу звернень апарату міської ради та її виконкому під час приймання від виконавців запрошення відповідно до вимог Інструкції з діловодства в апараті міської ради та її виконавчого комітеті, секретаріаті міської ради, виконавчих органів міської ради, затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради від 20.01.2022 №168 (далі – Інструкція) розглянуто та, в межах компетенції, повідомляємо наступне.

14.03.2023 департаментом соціальної політики міської ради на Ваше ім'я складено запрошення на розгляд Ваших п'яти скарг з посиланням на їх реєстраційні індекси у вихідному документі. Питання зазначені у скаргах стосувались одного й того ж питання: укладення Вінницьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з Вами договору про надання соціальних послуг.

Відповідно до п.п.2.1.7. п.2.1. «Загальні вимоги про створення документів» Розділу 2 «Документування управлінської діяльності» Інструкції, на яку Ви посилаєтесь, документ повинен містити обов'язкові для певного його виду реквізити, що розміщуються в установленому порядку, а саме: найменування виконавчого органу – автора документа, назву виду документа (крім листів), дату, реєстраційний індекс документа, заголовок до тексту, текст, підпис.

Слід зазначити, що вимоги п.п.2.1.7. п.2.1. «Загальні вимоги про створення документів» Розділу 2 «Документування управлінської діяльності» Інструкції поширюються на організаційно-розпорядчі документи, зокрема на: організаційні (положення, статути, посадові інструкції, штатні розписи тощо); розпорядчі (рішення, накази, розпорядження); інформаційно-аналітичні (акти, довідки, доповідні записки, пояснювальні записки, службові листи тощо) документи, створювані в результаті діяльності  органів місцевого самоврядування.

Разом з тим, відповідно до п.п. 3.1.2. п. 3.1. «Вимоги щодо раціоналізації документообігу» Розділу 3 «Організація електронного документообігу та виконання завдань» Інструкції, ефективна організація документообігу передбачає уникнення дублетних операцій під час роботи з документами.

Отже, запрошення від 14.03.2023 належним чином оформлено та надіслано на Вашу адресу.

Згідно з статтею 3 Закону України «Про звернення громадян», скарга – це звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

За відсутністю порушення Ваших прав та законних інтересів перевірку та розгляд Вашого звернення від 16.03.2023 за реєстраційним індексом К/01/27651  проведено без Вашої участі.

Одночасно роз'яснюємо, що дане рішення може бути Вами оскаржене згідно з статтею 17 Закону України «Про звернення громадян».

Вкладення