(без назви)
Керування дозволамиКерування дозволами
https://www.vmr.gov.ua/PictureLibrary1/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1.%D0%93.jpg
Чорнолуцький Сергій Григорович
В.о. керуючого справами виконкому, Виконавчий комітет Вінницької міської ради

Відповідає за організацію роботи апарату міської ради та її виконавчого комітету, здійснює контроль за станом організаційної роботи та діловодства у виконавчих органах ради. Організовує взаємодію виконавчого комітету міської ради, її виконавчих органів з релігійними організаціями.

Особистий прийом громадян:
1-й, 2-й та 4-й четвер з 16-00 до 17-00
Кімната особистого прийому №1

Особисті прийоми громадян проводяться за попереднім записом по телефону (0432) 59-51-06 щоп'ятниці на наступний тиждень 
з 8-30 до 17-00,  з 13-00 до 13-30 - обідня перерва


Звернення:
14 березня 2023

08.03.2023 я отримав р/лист (ШКІ 2105024554515) з Департаменту СП ВМР від 02.03.2023 індекс К/08/20089/8-04-32 в листі знову зазначано: "...за реєстраційним номером №К/08/21002." Однак це є порушенням правил діловодства ВМР оскільки вхідним листам присвоюється лише індекс згідно п. 2.1.7 Інструкції з діловодства в апараті міської ради та її виконавчому  комітеті, секретаріаті міської ради,  виконавчих органах міської ради (далі Інструкція). 

Крім того звернення від 19.02.2023 має вхідний індекс К/08/20089 від 20.03.2023.  Також в листі відсутній заголовок до тексту, що є порушенням п. 2.15 Інструкції. Лист не підписаний керівником стурктурного підрозділу ДСП, що вимагає п. 2.18.1 Інструкції. Крім того порушено вимоги п.2.18.2 а саме поставлено кому після слів "З повагою...".  Згідно п.3.9.6  працівники відділу звернень не виконали свій обов'язок, що підтверджується виявленими порушеннями.

Таким чином мені надіслано документ з невірною інформацією за підписом Наталії Паламарчук, що робить його неналежним та порушує моє конституційне право відповідно до ст. 40 Конституції України.


Враховуючи викладене, згідно ст.18-19 ЗУ №393/96-вр прошу:

1) Встановити та притягти винних до юридичної відповідальності з числа порушників вимог п. 3.9.6 Інструкції, відділу звернень.

2) Надати докази необхідності піпису листа заступником структурного підрозділу, надати інформацію чи була відсутнія на роботі Директор ДСП ВМР в день підписання листа 02.03.2023.

3) Притягти до юридичної відповідальності Наталію Паламарчук за допущені порушення в роботі.

4) Перевірку, розгляд скарги провести за моєї участі, відібрати у вказаних осіб та причетних до реєстрації листа осіб, пояснення та ознайомити мене з ними. Запрошення на перевірку скарги вручити не менше ніж за три робочі дня, узгодивши зі мною дату й час. 

5) Відповідь продублювати в т.ч. на електронну пошту.Відповідь:
28 березня 2023

​Ваше звернення від 14.03.2023, зареєстроване 15.03.2023 за реєстраційним індексом К/01/27290 щодо неналежного, на Вашу думку, виконання службових обов'язків працівниками міської ради розглянуто та, в межах компетенції, повідомляємо наступне.

02.03.2023 за підписом першого заступника директора департаменту соціальної політики міської ради Наталії Паламарчук Вам направлено відповідь на Ваше звернення від 19.02.2023, зареєстрованого 20.02.2023  за реєстраційним індексом К/08/20089, про те, що департаментом соціальної політики міської ради 24.02.2023 прийнято рішення про надання Вам соціальної послуги «натуральна допомога» Вінницьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг), як малозабезпеченій особі.

В цій відповіді є посилання на Вашу заяву про надання соціальних послуг подану Вами до департаменту соціальної політики  міської ради, яка зареєстрована  21.02.2023 за реєстраційним індексом К/08/21022.

Відповідно до п.п.2.1.7. п.2.1. «Загальні вимоги про створення документів» Розділу 2 «Документування управлінської діяльності» Інструкції з діловодства в апараті міської ради та її виконавчого комітеті, секретаріаті міської ради, виконавчих органів міської ради, затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради від 20.01.2022 №168 (далі – Інструкція), на яку Ви посилаєтесь, документ повинен містити обов'язкові для певного його виду реквізити, що розміщуються в установленому порядку, а саме: найменування виконавчого органу – автора документа, назву виду документа (крім листів), дату, реєстраційний індекс документа, заголовок до тексту, текст, підпис.

Слід зазначити, що вимоги п.п.2.1.7. п.2.1. «Загальні вимоги про створення документів» Розділу 2 «Документування управлінської діяльності» Інструкції поширюються на організаційно-розпорядчі документи, зокрема на: організаційні (положення, статути, посадові інструкції, штатні розписи тощо); розпорядчі (рішення, накази, розпорядження); інформаційно-аналітичні (акти, довідки, доповідні записки, пояснювальні записки, службові листи тощо) документи, створювані в результаті діяльності  органів місцевого самоврядування.

Інструкцією не передбачено використання заголовку у відповідях  на звернення громадян.

При складанні відповіді на звернення від 19.02.2023, зареєстрованого 20.02.2023  за реєстраційним індексом К/08/20089, працівником департаменту соціальної політики міської ради допущені технічні помилки, а саме, завершуючи листування етикетними фразами після «З повагою» поставлено кому та замість «реєстраційним індексом К/08/21022» вказано «реєстраційним номером №К/08/21022».

Директором департаменту  соціальної політики міської ради Валентиною Войтковою проведено роз'яснювальну роботу з виконавцем щодо допущених  технічних помилок, наголошено про необхідність бути уважною при виконані посадових обов'язків.

Також проведено нараду з працівниками департаменту соціальної політики міської ради щодо відповідального ставлення до виконання посадових обов'язків в подальшій роботі, ретельній перевірці всіх даних, які вносяться або зазначаються в документах та недопущення подібних помилок.

Разом з тим, допущення  технічних помилок не призвело до порушення Ваших прав та законних інтересів, та не вплинуло на викладену достовірну у листі інформацію.

Згідно з табелем обліку робочого часу директор департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Войткова 02.03.2023 перебувала на роботі.

Згідно з п.п. 2.18.1. п. 2.18 «Підпис» Розділу 2 «Документування управлінської діяльності» Інструкції, посадові особи підписують документи в межах своїх повноважень, визначених у регламенті виконавчих органів, положеннях про структурні підрозділи, посадових інструкціях, розпорядженні (наказі) про розподіл обов'язків між керівником та його заступниками тощо. У зазначених документах визначається також порядок підписання документів іншими особами у разі відсутності керівника та посадових осіб, які уповноважені їх підписувати.

Відповідно до посадової інструкції першого заступника директора департаменту соціальної політики міської ради (копія надається), перший заступник директора департаменту координує діяльність Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування. До функціональних обов'язків першого заступника директора департаменту соціальної політики міської ради належить здійснення в межах своєї компетенції розгляд звернень підприємств, установ, організацій та громадян з питань діяльності департаменту.

Отже, лист від 02.03.2023 з реєстраційним індексом К/08/20089/8-04-32 підписано першим заступником директора департаменту соціальної політики міської Наталією Паламарчук в межах її повноважень.

Згідно з статтею 3 Закону України «Про звернення громадян», скарга – це звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

За відсутністю порушення Ваших прав та законних інтересів перевірку та розгляд Вашого звернення від 15.03.2023 за реєстраційним індексом К/01/27290 проведено без Вашої участі.

Одночасно роз'яснюємо, що дане рішення може бути Вами оскаржене згідно з статтею 17 Закону України «Про звернення громадян». 

Додаток: на 4 арк.  (додатки надіслано поштою).

Вкладення