Керування дозволамиКерування дозволами

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Вінницької міської територіальної громади

Комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки


«Комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (далі – Програма) розроблена з метою конкретизації завдань й пріоритетів «Концепції інтегрованого розвитку м.Вінниця 2030».

Метою програми є створення та розвиток Комплексної системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді Вінницької міської ТГ.

Розробник  програми - відділ молодіжної політики  Вінницької міської ради.

Співрозробники програми - департамент культури Вінницької міської ради, департамент освіти Вінницької міської ради, департамент соціальної політики Вінницької міської ради, Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності Вінницької міської ради, комітет по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради, служба у справах дітей Вінницької міської ради, інститути громадянського суспільства патріотичного спрямування.

Програма визначає проблемні питання національно-патріотичного виховання дітей та молоді Вінницької міської ТГ, окреслює цілі, завдання та комплекс заходів щодо їх реалізації. Заходи Програми спрямовані на: 

  • формування у дітей та молоді високої національно-патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів України;
  • виховання поваги у дітей та молоді до Конституції україни, законів України, державної символіки - герба, прапора, Гімну України;
  • усвідомлення дітьми та молоддю своєї ролі в забезпеченні національної безпеки, захисті територіальної цілісності та соборності української держави;
  • підвищення ролі української мови як національної цінності;
  • утвердження в свідомості і почуттях особистостіпатрілтичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
  • залучення дітей та молоді до активної участі у національно-культурному відродженні українського народу, розвитку традицій, мовної культури та національно-етнічних особливостей;
  • посилення співпраці на території Вінницької міської ТГ між різними об'єднаннями, організаціями, та установами, що пов'язані з національно-патріотичним вихованням серед дітей та молоді шляхом спільного проведення заходів, передбачених Програмою;
  • створення механізму системної та послідовної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, закладів освіти,культури, інститутів громадянського суспільства, молодіжних центрів, центрів національно-патріотичного виховання;
  • вивчення досвіду інших країн, міст у сфері національно-патріотичного, військово-патріотичного, духовно-морального виховання дітей та молоді та сприяння впровадженню найкращих практик на території вінницької міської ТГ.

Програма:  

 Рішення №764 від 24.12.2021_зміни.pdfРішення №764 від 24.12.2021_зміни.pdf

Рішення №490 від 25.06.2021_Комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді ВМТГ_2021-2023 роки.pdfРішення №490 від 25.06.2021_Комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді ВМТГ_2021-2023 роки.pdf