Соціальний захист: Необхідні документи для пільг і допомог
Керування дозволамиКерування дозволами

Необхідні документи для пільг і допомог


Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг МІНСОЦ.docЗаява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг МІНСОЦ.doc

Deklaraciya_pro_doxodu_ta_mainoviy_stan_osib.docДекларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги .doc


 •  Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях.

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради повідомляє, що  Кабінетом Міністрів України 13 березня 2019р. прийнято постанову №250 «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім ям», якою передбачено з квітня 2019р. надання допомоги  на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях.

Допомога надається одному з батьків дитини, які  є громадянами України (іноземцями або особами без громадянства) та постійно проживають  з дитиною в Україні.

Допомога призначається у розмірі 1700 гривень на третю  і кожну наступну дитину по місяць досягнення дитиною 6-річного віку, незалежно від одержання інших видів державної допомоги.

 Водночас зазначаємо, що рішенням Уряду збережено право на отримання із 01.04.2019 допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, особам, які звернуться за її призначенням протягом квітня - червня 2019 року.

За призначенням допомоги необхідно звернутися до управління соціального захисту населення департаменту соціальної політики міської ради за місцем проживання за адресою : 

-ЦАП «Прозорий офіс» (Вишенька)  проспект Космонавтів, будинок 30 (ІІ поверх);

 - ЦАП «Прозорий офіс»(Замостя)  вулиця Замостянська, будинок 7 та надати документи:

 1) заяву одного з батьків дитини, який постійно проживає разом з дитиною, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

2) копії свідоцтва про народження всіх дітей (з пред'явленням оригіналу);

3) копії посвідчення батьків багатодітної сім'ї (з пред'явленням оригіналу) ;

4) копію посвідчення дитини з багатодітної сім'ї (з пред'явленням оригіналу);

5) заяву із зазначенням рахунку  відкритого у банківській установі на  ім'я заявника;

Також необхідно пред'явити паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника.

 • Для членів сім'ї пільговика які користуються його пільгами

1. Паспорт та його копія.

2. Ідентифікаційний номер (код) та його копія.

3.  Пенсійне посвідчення.

4. Свідоцтво про народження дітей до 18 років та його копія (в разі, якщо до складу сім'ї пільговика входять неповнолітні діти).  • Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги

  1.  Заява про необхідність надання соціальних послуг (від інваліда або особи похилого віку).

  2. Заява про згоду надавати соціальні послуги (від заявника-непрацюючої фізичної особи).

  3. Оригінали та копії паспортів, та реєстраційного номера облікової картки платника податків (заявника та інваліда).

  4. Оригінал та копія трудової книжки (заявника), а у разі відсутності трудової – письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про її відсутність.

  5. Заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

  6. Копія довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності.

  7. Висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан здоров'я заявника дозволяє постійно надавати соціальні послуги.

  8. Висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком інвалідів І групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду).

  9. Оригінал і копія ощадної книжки  або заява з банку про відкриття рахунку на соціальні виплати (на заявника).

  Допомога призначається з дня звернення.

   

  • Допомога в зв'язку з вагітністю та пологами

  1. Заява  встановленого зразка.

  2. Оригінал і копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків,

  3. Оригінал і копію свідоцтва про одруження ( у разі потреби).

  4. Довідка видана лікувально-профілактичним закладом встановленого зразка. 

  5. Оригінал і копія трудової книжки.

  6. Довідка з основного місця служби, навчання (для студентів) про те, що жінка служить, навчається.

  7. Довідка з центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна (особам, які перебувають на обліку).

  8. Довідку з Пенсійного фонду України про те, що особа перебуває (не перебуває) на обліку в Довідку з Пенсійного фонду України про те, що жінка, яка є фізичною особою – підприємцем, перебуває (не перебуває) на обліку в органах Пенсійного фонду України та не бере участь на добровільних засадах у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Копія свідоцтва про державну реєстрацію приватного підприємця (для приватних підприємців).  9. Копія 1-ї сторінки ощадної книжки або заява з банку про відкриття рахунку до відділу соціального захисту за місце проживання  на подавача заяви.

  9. Заява з банку про відкриття рахунку до відділу соціального захисту за місце проживання надавача заяви.

   

  • Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

  Перелік документів, необхідних для отримання допомоги: 

  1. Заява опікуна чи піклувальника про призначення допомоги, яка складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

  2. Копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;

  3. Копія свідоцтва про народження дитини;

  4. Довідка про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини (для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування і які є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів, - видана органом реєстрації довідка, в якій зазначено статус дитячого навчального закладу та за які кошти він фінансується, а також підтверджено факт перебування в ньому дітей);

  5. Довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник (у разі одержання пенсії на дитину органи соціального захисту населення використовують відомості про розмір пенсії, що надійшли від органів Пенсійного фонду України на електронних носіях інформації);

  6. Медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданий в установленому МОЗ порядку;

           7. Рахунок відкритий в банку на ім'я особи, що звертається за призначенням допомоги.

  Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається на дванадцять місяців. Питання про продовження виплати допомоги вирішується на підставі заяви та довідок про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує опікун чи піклувальник на дитину.

   

  • Допомога малозабезпеченим сім'ям

   

  Перелік документів, необхідних для надання (отримання) допомоги малозабезпеченим сім'ям: 
   1. Заява затверджена Мінсоцполітикою;

   2. Документ, що  посвідчує  особу  уповноваженого   представника сім'ї;

   3. Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням  допомоги, складена за формою, встановленою Мінсоцполітики;

   4. Довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

  5. Рахунок відкритий в банку на ім'я особи, що звертається за призначенням допомоги.

  Допомога призначається з місяця подачі документів на 6-ть місяців.     

  • Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею.

   

  Для призначення грошової допомоги на догляд особою, яка звертається за її призначенням, подаються такі документи:

  1. Заява;
  2. Документ, що посвідчує особу;
  3. Декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
  4. Висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;
  5. Копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка видана особі з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, за якою здійснюється догляд;
  6. Рахунок відкритий в банку на ім'я особи, що звертається за призначенням допомоги.

   

  Інформація про склад сім'ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги. 

  Допомога на догляд призначається на шість місяців і виплачується щомісяця.

  У разі коли особа, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, є непрацюючим пенсіонером (особою з інвалідністю), їй призначається допомога на догляд на 12 місяців на підставі заяви та копії трудової книжки.

   

  • Допомога на дітей одиноким матерям

  Перелік документів, необхідних для надання (отримання) допомоги: 

   1. Заява затверджена Мінсоцполітикою;

   2. Документ, що  посвідчує  особу  уповноваженого   представника сім'ї;

   3. Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням  допомоги, складена за формою, встановленою Мінсоцполітики;

   4. Довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

  5. Рахунок відкритий в банку на ім'я особи, що звертається за призначенням допомоги.

  Допомога призначається з місяця звернення на 6-ть місяців.


  Перелік документів, необхідних для надання (отримання) допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю: 

   1. Заява; 

   2. Виписка з акта огляду медико-соціальної експертної комісії або медичний висновок про визнання дитини інвалідом; 

   3. Оригінал та копія паспорт або в разі його відсутності інший документ, що посвічує особу; 

   4. Оригінал та копія реєстраційного номера облікової картки платника податків; 

   5. Оригінал та копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю; 

   6. Довідка з місця навчання із зазначенням перебування (не перебування) на повному державному утриманні;

   7. Копія рішення суду про усиновлення дитини;

  8. Якщо із заявою звернувся опікун чи піклувальник, то подається копія рішення про встановлення опіки чи піклування; 

   9. Копія рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства

   10. Копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю недієздатною;

   11. Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання; 

   12. Рахунок відкритий в банку(ощадкасі) на ім'я особи, що звертається за призначенням допомоги. 

  Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю до 18 років одному з батьків, усиновлювачу, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (крім заочної форми здобуття освіти), не проходять військову службу, не займають виборну посаду, додатково подаються: одному з непрацюючих батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю додатково необхідно надати: 

   1. Заява про призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю; 

  2. Копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданого відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або копія довідки про народження, виданої виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини (на яку призначається надбавка на догляд) до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або копія виданого компетентним органом іноземної держави документа про народження, в якому відсутні відомості про батька, легалізованого в установленому законодавством порядку, якщо така особа не перебуває (не перебувала) на обліку в органах соціального захисту населення як отримувач допомоги на дітей одиноким матерям. Такі документи не подаються, якщо така особа перебуває на обліку в органах соціального захисту населення як отримувач допомоги на дітей одиноким матерям. Перевірка відомостей щодо отримання допомоги на дітей одиноким матерям здійснюється органами соціального захисту населення з використання інформаційних систем;

  3. Копія рішення суду про позбавлення батьківських прав або копія свідоцтва про смерть батька дитини (рішення суду про оголошення батька померлим/рішення суду про визнання батька безвісно відсутнім чи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що засвідчує факт внесення до зазначеного Реєстру інформації про те, що особа зникла безвісти, або інформація з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

  4.  Копія рішення суду про встановлення батьківства (крім випадку, коли відомості про батька зазначено у свідоцтві про народження дитини), копія рішення суду про позбавлення батьківських прав (крім випадку, коли реєстрацію дитини проведено відповідно до частини другої статті 135 Сімейного кодексу України);

  5. Первинний обліковий документ № 080-1/о "Довідка про потребу дитини (дитини з інвалідністю) у домашньому догляді" за формою, затвердженою МОЗ (далі - довідка про потребу дитини (дитини з інвалідністю) в домашньому догляді), та копія наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки або витяг із них.

   

  • Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

  Перелік документів, необхідних для отримання допомоги: 

   1. Заява за формою затвердженою Мінсоцполітики; 

   2. Копія свідоцтва про народження дитини; 

  3. Декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї);

   5. Рахунок відкритий в банку на ім'я особи, що звертається за призначенням допомоги. 

               Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи: 

   1. Рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення ; 

   2. Довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі; 

   3. Повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.     

  У випадках, передбачених у Порядку призначення тимчасової допомоги, подається довідка про розмір аліментів. 

  Тимчасова допомога призначається кожні шість місяців починаючи з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами. 


  • Допомога при народженні дитини

              з 1 липня 2014 року допомога при народженні дитини та допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку об'єднано в один вид допомоги – це допомога при народженні дитини відповідно до  Законів України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні » від 27.03.2014 року    № 1166-VІІ та « Про внесення змін до деяких Законів України щодо скорочення кількості документів для отримання державної допомоги при народженні дитини» від 10.10.2013 року № 644- VІІ та постанови Кабінету Міністрів України № 208 « Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»  від  25.06.2014 року. 

    Матерям з  1 липня 2014 року допомога по догляду за дитиною до трьох річного віку припиняється. 

              У разі народження першої дитини до 30.06.2014 року щомісячна виплата допомоги при народженні дитини буде здійснюватися до досягнення дітьми двохрічного віку, тобто 24 місяці.  З двох років  буде продовжено виплату допомоги до досягнення дитиною трирічного віку у розмірі 130 гривень щомісячно.

   

  1. Заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

   Заява може бути подана в електронній формі (з використанням засобів телекомунікаційних систем, через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема з використанням електронного цифрового підпису) структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за зареє   строваним  місцем проживання заявника.

  2. Оригінал і копія паспорта заявника та реєстраційного номера облікової картки платника податків.

   3. Копія свідоцтва про народження дитини (з пред'явленням оригіналу);

   5. Усиновителі та опікуни подають копію рішення про усиновлення або встановлення опіки; 

   6. Рахунок відкритий в банку (ощадкасі) на ім'я особи, що звертається за призначенням допомоги.        

   


З 1 січня 2019р. державою встановлено новий вид  соціальної допомоги

 

допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.

  Допомога буде призначатись одному із батьків, усиновлювачів, опікуну, піклувальнику, одному із прийомних батьків, батьків-вихователів, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною.
 Допомога призначається з дня звернення та виплачується щомісячно в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

 з 1 січня 2020 -1638грн.,  з 1 липня 2020р 1712 грн., з 1 грудня 2020-1769 грн.

 За призначенням допомоги, особі яка доглядає за дитиною необхідно звернутися до управління соціального захисту населення департаменту соціальної політики міської ради за місцем проживання за адресою : проспект Космонавтів, будинок 30 (2 поверх)  ЦАП «Прозорий офіс» «Вишенька» або   вулиця Замостянська, будинок 7 ЦАП «Прозорий офіс» (Замостя) з відповідними документами :

 1. заявою законного представника дитини, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною;
 2. копія свідоцтва про народження дитини (з пред'явленням оригіналу);
 3. документ, що підтверджує повноваження усиновлювача (копія рішення про усиновлення); опікуна, піклувальника (копія рішення  про встановлення опіки); прийомних батьків, батьків-вихователів (копія рішення про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім'ї);
 4. довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу.
 5. Рахунок відкритий  в банківській установі на ім'я  заявника.

Необхідно пред' явити паспорт та інд. код.

Допомога призначається на шість місяців. На наступний період виплата продовжується на підставі заяви особи, яка здійснює догляд та довідки  про захворювання дитини.


З січня 2019р. розпочинається перший етап монетизації субсидій.

Під дію даної програми підпадають ті домогосподарства міста, які вперше звернуться до департаменту соціальної політики за отриманням  субсидії.

Призначена сума субсидії заявнику буде надходити  на його персональний обліковий запис в Ощадбанку. Держава через Ощадбанк буде розраховуватися  з надавачами комунальних послуг  в межах призначеної домогосподарству суми субсидії  та в смс повідомленнях щомісячно інформувати  заявника про те,  яку суму необхідно сплатити домогосподарству за спожиті комунальні послуги.

Якщо домогосподарство буде заощадливо використовувати енергоресурси, за результатами опалювального (неопалювального) періоду таке домогосподарство зможе отримати залишок коштів на рахунку та використовувати їх на свій розсуд (раніше можна було отримати частину невикористаної суми субсидії).

Домогосподарства, яким субсидія призначена з початку опалювального сезону не потрібно з січня 2019 р. звертатися до управлінь соціального захисту населення. Призначену суму субсидії такі домогосподарства будуть отримувати до  закінчення опалювального сезону, шляхом перерахування департаментом соціальної політики  бюджетних коштів  на рахунки організацій, що надають послуги.