Соціальний захист: Європейська хартія рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад
Керування дозволамиКерування дозволами

Європейська хартія рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад

23 червня 2017 року  Вінницька міська рада прийняла рішення № 780 про приєднання м. Вінниці до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад. За нього проголосувало 45 місцевих депутатів.

 Вінниця стало першим містом в Україні, де створено платформу для боротьби з  існуванням і відтворенням нерівності та для розширення можливостей рівноправного суспільства на території м. Вінниці.

Відповідно до Європейської Хартії рівності чоловіків та жінок, до якої приєдналася Вінниця, забороняється дискримінація за будь-якими ознаками статі, раси, етнічного або соціального походження, генетичних особливостей, мови, релігії або переконань, політичних або інших поглядів, належності до національних меншин, майнового стану, місця народження, інвалідності, віку або сексуальної орієнтації.

Хартія  закликає європейські місцеві та регіональні органи самоврядування взяти на себе зобов'язання використовувати існуючі повноваження і партнерства для досягнення більшої рівності своїх громадян. Приєднавшись до Хартії, Вінницька міська рада добровільно взяла на себе зобов'язання забезпечити виконання  її положень  в межах своїх повноважень.

№780 23-06-2017 Про приєднання.pdf№780 23-06-2017 Про приєднання.pdf

1.jpg

2.jpg


Програма «Громада за рівність» щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2023 року (далі - Програма) враховує рекомендації «Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад» (далі–Хартія) та Стратегії ґендерної рівності Європейського Союзу, що основані на європейських цінностях та стандартах.

Програма є важливим документом, що враховує Цілі сталого розвитку до 2030 року, які затверджені Генеральною Асамблеєю ООН, серед яких головна ціль - ґендерна рівність як відображення прав людини та цінностей ООН, долучення України до головних міжнародних зобов`язань щодо забезпечення ґендерної рівності, а саме “Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок” CEDAW(1979р.) та її Факультативного протоколу, Пекінської декларації та Платформи дій (1995 р.).

Окрім міжнародних зобов’язань дана Програма відповідає Конституції України, нормам законодавства України, зокрема, Законам України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» (2005), “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні” (2014), “Про запобігання та протидію домашньому насильству” (2017).

У 2017 році Вінницькою міською радою прийнято рішення «Про приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад». Вперше в Україні органи місцевого самоврядування долучилися до підписання даного документу, таким чином, публічно визнавши свою відданість реалізації права на рівність, особливо щодо жінок і чоловіків у м. Вінниці.

Діяльність виконавчих органів Вінницької міської ради під час реалізації даної Програми дасть можливість самостійно визначати проблеми актуальні саме для Вінницької міської об’єднаної територіальної громади й розробити шляхи вирішення цих проблем в межах чинного законодавства та Конституції України.

Принципи даної програми співпадають з принципами, що визначені Хартією:

·  Рівність жінок і чоловіків є фундаментальним правом;

·  Повага до гідності кожної людини є фундаментальним правом;

·  Забезпечення рівних можливостей осіб та/або груп осіб; 3

·  Протидія різноманітним формам дискримінації та зневаги;

· Збалансована участь жінок і чоловіків у прийнятті рішень є передумовою демократичного суспільства;

· Викорінення стереотипів є основоположним для досягнення рівності між жінками і чоловіками;

·  Для досягнення рівності жінок і чоловіків необхідно інтегрувати ґендерну перспективу до усіх видів діяльності місцевих і регіональних органів самоврядування;

· Плани дій і програми з належним фінансуванням є необхідними інструментами для сприяння досягненню рівності жінок і чоловіків.


Рішення громада за рівність.pdfРішення громада за рівність.pdf