Місцеві фінанси

  
Finance_Galuzi.jpg 
Місцеві фінанси є одним з елементів фінансової системи, складовою державних фінансів, але, поряд з цим, відносно самостійною сферою.

За своєю економічною сутністю місцеві фінанси – це система економічних відносин щодо формування фінансових ресурсів, їх розподілу та використання для реалізації місцевими органами влади покладених на них власних і делегованих повноважень, забезпечення потреб територіальної громади й соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці.

Місцеві фінанси виконують такі функції:

- розподільна функція – передбачає формування централізованих (бюджету та цільових фондів) та децентралізованих (підприємств комунальної форми власності) грошових фондів та їх використання;

- контрольна функція – спрямована на забезпечення контролю за надходженнями встановлених джерел, їх розподілом у певних пропорціях та цільовому використанні;

- стимулююча функція – проявляється у створенні умов для зацікавлення місцевих органів влади у збільшенні дохідної частини бюджету, пошуку додаткових, альтернативних джерел доходів, а також їх ефективному витрачанні.

За своїм складом місцеві фінанси містять такі елементи, як: місцеві бюджети, цільові фонди, місцевий кредит (позики), фінанси підприємств комунальної власності.

Місцеві фінанси є фінансовою базою органів місцевого самоврядування, які призначені для забезпечення відносної фінансової автономності територій.