Керування дозволамиКерування дозволами

Економіка міста

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (М. ВІННИЦІ) за 2020 рік

НАСЕЛЕННЯ
Чисельність наявного населення у Вінницькій міській територіальній громаді, включаючи смт Десну, на 01 жовтня 2020 року (за оцінкою) становила 371,7 тис. осіб, у тому числі в м. Вінниці – 370,4 тис. осіб та у смт Десна – 1,3 тис. осіб (на 01.10.2019р. у м. Вінниці, за оцінкою, проживало 369,5 тис. осіб). 

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) по м. Вінниця у січні-вересні 2020 року склав 22,1 млрд грн (у січнівересні 2019 року – 24,4 млрд грн). У загальному обсязі реалізованої промислової продукції частка переробної промисловості становить 77,4%.

ЗОВНІШНЯ ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
Зовнішньоторговельний оборот товарами за 9 місяців 2020 року по м. Вінниці склав 1 026,8 млн дол. США (за 9 місяців 2019 року – 1 099,3 млн дол. США).

ПІДПРИЄМНИЦТВО
За січень-вересень 2020 року великими та малими підприємствами м. Вінниці отримано прибуток до оподаткування на 1 226,2 млн грн (у січні-вересні 2019 року було отримано 2 331,9 млн грн прибутку).

БУДІВНИЦТВО

Підприємтвами м. Вінниці в січні-вересні 2020 року вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 5637,2 млн грн (січень-серпень 2019 року – 5299,3 млн грн). Частка нового будівництва в загальному обсязі виконаних будівельних робіт становила 14,5%, ремонту (капітальний і поточний) – 15,2%, реконструкції та технічного переоснащення – 70,3%.

ЗАЙНЯТІСТЬ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА 
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по м. Вінниці у ІІІ кварталі 2020 року порівняно з відповідним періодом 2019 року зросла на 10,3% і склала 11 306 грн. 

РИНОК ПРАЦІ 
Кількість безробітних, які отримували послуги Вінницького міського центру зайнятості у січні-вересні 2020 року становила 7825 осіб, до кінця року очікується збільшення безробітних до 9300 осіб (у 2019 році – 7389 осіб). Середньооблікова кількість штатних працівників по м. Вінниці у ІІІ кварталі 2020 року склала 96 513 осіб, і зменшилась порівняно з аналогічним періодом 2019 року на 4,1%. 14 Заробітна плата. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по м. Вінниці у ІІІ кварталі 2020 року порівняно з відповідним періодом 2019 року зросла на 10,3% і склала 11 306 грн.