Керування дозволамиКерування дозволами

Консультативно-дорадчі органи при міському голові

Правовою основою утворення та діяльності консультативно-дорадчих органів є Конституція України, закони та інші нормативно-правові акти. Статус консультативно-дорадчого органу, повноваження, основні напрями і форми діяльності визначаються положенням про конкретний орган чи спеціальним актом відповідного державного органу - постановою, розпорядженням, наказом тощо.

Завдання та функції консультативно-дорадчих органів, а також порядок їхньої діяльності визначаються в окремому положенні про орган. Персональний склад консультативно-дорадчого органу затверджується головою відповідного органу виконавчої влади.

Метою діяльності консультативно-дорадчих органів є:

 ·    організація виконання актів органів виконавчої влади;

 ·    координація діяльності суб’єктів з питань, вирішення яких входить до їх компетенції;

 ·    виконання конкретних доручень і завдань від органу виконавчої влади.