Керування дозволамиКерування дозволами

Інвестиційна політика

Записати  1.JPG

  Міжнародна антикорупційна організація Transparency International Ukraine опублікувала оновлені результати дослідження щодо прозорості інвестиційного сектору міст України.

  Вінниця за оцінкою 2020 року посіла третє місце в рейтингу прозорості інвестиційного сектору України!

Записати.JPG

   Головною метою дослідження є підвищення рівня антикорупційної практики та прозорості на рівні міста в інвестиційній сфері. Сталий розвиток міст є одним із ключових інструментів стрімкого економічного розвитку держави. А без прозорості та високої спроможності міст в сфері інвестицій, розвиток підприємства у громадах неможливий.

  Сучасні економічні умови зумовлюють необхідність пошуку інноваційних підходів до формування інвестиційної політики в місті, що сприятиме оптимізації діючих виробничих систем та активізує розвиток високотехнологічних і наукоємних виробництв.

  Записати 4.JPG

    У 2012-2020 роках здійснювались заходи та підготовлені важливі стратегічні документи, спрямовані на активізацію інвестиційного процесу та підвищення його ефективності, в т.ч., завершені роботи з дешифрування матеріалів аерофотозйомки міста та прилеглих територій міста, завершено коригування Генерального плану, який визначає перспективи розвитку міста.

  Запроваджено процедуру регулювання розміру оплати за користування земельними ділянками, які передаються суб'єктам господарювання (інвесторам) для промислових потреб. Крім того, з метою створення дорожньої карти інвестора здійснювався аналіз використання земель промисловості в розрізі промислових зон «браунфілдів», розроблено Методологію та стандарти залучення та супроводу інвесторів у Вінницькій міській територіальній громаді.

  Приведено у відповідність до вимог чинного законодавства «Положення про порядок залучення інвесторів до реалізації інвестиційних проектів по об'єктах містобудування різного призначення (в т.ч. незавершених будівництвом)».

   Попереду ще багато роботи, наша мета не лише здобути першість, а дійсно бути містом-лідером для інвестування та відповідати світовим стандартам!